Kronika roku 2013/2014
Kronika roku 2012/2013
Kronika roku 2011/2012
Kronika roku 2010/2011
Kronika roku 2009/2010
Kronika roku 2008/2009
Archiwum wyników
Galeria zdjęć
Najlepszy sportowiec
Program nauczania
Ocenianie
Linki
  Sport w Szkole Podstawowej nr 20

 KONKURS NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA

Myślą przewodnią konkursu jest docenienie wysiłku uczniów oraz mobilizacja i zachęcenie do udziału w różnych formach zajęć sportowo – rekreacyjnych. Podniesienie prestiżu ucznia - sportowca.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o regulamin z punktacją obejmującą, wszystkie rodzaje imprez sportowych od wewnątrzszkolnych do Mistrzostw Wielkopolski. Ważnym elementem wychowawczym jest wspólna rywalizacja i zabawa w duchu FAIR PLAY.

Punktacja prowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

 

REGULAMIN

Najlepszym Sportowcem „Dwudziestki”

może zostać każdy uczeń, który:

 

I. Jest reprezentantem szkoły i osiąga dobre wyniki w wybranej dyscyplinie sportowej;

 1. Reprezentuje szkołę w Mistrzostwach Poznania (IMS) indywidualnie..................................................................................................5 pkt

Ø       Zajmuje miejsce I-III   ............................................................10 pkt.

Ø       Zajmuje miejsce IV-VI  .............................................................5 pkt.

Ø       Zajmuje miejsce w I dziesiątce ................................................3 pkt.

2. Reprezentuje szkołę w Mistrzostwach Poznania (IMS) w zespołowo;...............................................................................................3 pkt.

Ø       Zajmuje miejsce I-III                  ...............................................5 pkt.

Ø       Zajmuje miejsce w I  szóstce  ..................................................3 pkt.

3. Uzyskuje awans do Mistrzostw Wielkopolski (IMS);

Ø       Indywidualnie              ............................................................10 pkt.

Ø       Drużynowo                  ..............................................................6 pkt.

4. Osiąga punktowane miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski (IMS)

(I dziesiątka ind., I szóstka druż.)..................Punktacja Mistrzostw Poznania x 2.

 II. Bierze udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych o randze towarzyskiej;

 

    1. Turnieje towarzyskie międzyszkolne ..........................................................2 pkt.

           starty w ramach czwartków LA

           inne, np. Memoriał Szwarca,„Bieg Sokoła”, itp.....................................2+1 pkt.

2.  Turnieje szkolne - zwycięstwo            ........................................................2 pkt.

3.  Szkolny Trójbój LA (bieg długi, bieg 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal)

     punktowana będzie I dziesiątka szkoły...................................10-1 pkt.

  III. Ma, co najmniej dobrą oceną z zachowania

 

                       DLA NAJLEPSZYCH PRZEWIDZIANE NAGRODY!!!

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

 ŻYCZYMY SUKCESÓW!!!

© Magdalena Krzyżańska Design by Szablony.Maniak.Pl.