Kronika roku 2013/2014
Kronika roku 2012/2013
Kronika roku 2011/2012
Kronika roku 2010/2011
Kronika roku 2009/2010
Kronika roku 2008/2009
Archiwum wyników
Galeria zdjęć
Najlepszy sportowiec
Program nauczania
Ocenianie
Linki
  Sport w Szkole Podstawowej nr 20

UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

KLASA IV

 

Lekkoatletyka
Biegi i marszobiegi, z wykorzystaniem terenów przyszkolnych i nad-warciańskich,
Biegi na krótkich odcinkach,
Start z pozycji wysokiej,
Rzuty na odległość małymi przedmiotami ręką prawą i lewą,
Skok w dal z miejsca oraz krótkiego rozbiegu sposobem naturalnym,
Gry i zabawy lekkoatletyczne, z wykorzystaniem przyszkolnych placów zabaw,

Gimnastyka
Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborem i ze współćwiczącym,
Ćwiczenia zwinnościowo - akrobatyczne:
a) przewroty w przód z miejsca, z przysiadu podpartego do przysiadu, i w ruchu z odbicia obunóż,
b) przewroty w tył z siadu skulonego do siadu klęcznego,
c) leżenie przewrotne i przerzutne,
d) piramidy dwójkowe i trójkowe,

Ćwiczenia z użyciem przyrządów ( drabinki, ławeczki, skrzynia, drążek ):
a) zwis czynny i bierny,
b) skoki zawrotne przez ławeczkę i skrzynię,
c) przejście równoważne po odwróconej ławeczce,

Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne tułowia i nóg, ćwiczenia poczucia prawidłowej postawy, ćwiczenia antygrawitacyjne.

Minikoszykówka
-Sposoby poruszania się po boisku, zatrzymanie na jedno i dwa tempa,
-Podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu i ruchu oraz jednorącz ręką prawą i lewą,
-Kozłowanie piłki w dowolnym tempie i kierunku ze zmianą ręki kozłującej na sygnał,
-Rzuty do kosza z miejsca oburącz oraz prawą i lewą ręką,
-Rzuty do kosza w biegu po kozłowaniu,
-Obrót na jednej nodze,
-Stosowanie poznanych elementów w zabawach, grach i minigrze szkolnej,

Minisiatkówka
-Postawa siatkarska wysoka i niska i sposoby poruszania się po boisku,
-Odbicia piłki sposobem oburącz górnym nad sobą i przyjmowanie w koszyczek,
-Przyjęcia i podania piłki w formie odbicia oburącz górnego i dolnego,
-Zagrywka dolna z odległości 3 metrów,
-Stosowanie opanowanych elementów w zabawach, grach i minigrze szkolnej

Minipiłka nożna
-Żonglerka różnymi piłkami nogą lewą i prawą oraz głową,
-Uderzenie, przyjęcie i prowadzenie piłki nogą lewą i prawą,
-Wyrzut piłki z autu,
-Strzał do bramki,
-Stosowanie opanowanych elementów w zabawach, grach i minigrze szkolnej.

Minipiłka ręczna
-Podania piłki w miejscu i w ruchu jednorącz
-Chwyty piłki oburącz,
-Kozłowanie piłki ręką prawą i lewą,
-Rzut do bramki dowolnym sposobem,
-Stosowanie poznanych elementów w zabawach i grach.

Rytm - muzyka
Ekspresja i improwizacja ruchowa przy muzyce:
a) odtwarzanie ruchem własnych przeżyć,
b) opowiadanie ciałem,
c) estetyczne poruszanie się,

Aerobik i stretching,
Tworzenie małych układów tanecznych w rytm muzyki wg inwencji uczennic, przygotowanie do szkolnej mini listy przebojów.

Unihokej
-Poruszanie się po boisku z kijem bez piłki,
-Trzymanie kija (wąskie, szerokie),
-Postawa zawodnika w obronie i ataku,
-Podania i przyjęcia piłki z zachowaniem przepisowej wysokości kija nad podłożem,
-Zabawy doskonalące grę w unihokeja.
-Tory przeszkód w formie zabawowej z wykorzystaniem kija i piłeczki,
-Gra uproszczona 1x1, gra szkolna 3x3.

Tenis stołowy
zajęcia poza salą gimnastyczną
-Zasady gry pojedynczej,
-Koncentracja i poruszanie się przy stole,
-Serw w grze pojedynczej,
-Technika odbicia i przyjęcia piłeczki,
-Próba utrzymania piłki w grze,
-Zabawy doskonalące serwy i odbicia.

Mini-tenis ziemny
-Poprawna sylwetka tenisisty,
-Zapoznanie z ciężarem i długością rakiety,
-Koncentracja wzroku na piłce,
-Obszerność ruchu wykonania podania, rzutu, uderzenia,
-Poprawna praca nóg,
-Test ABC tenisisty,
-Zabawy i gry doskonalące poznane elementy techniczne.

Kometka
-Taktyka i technika przyjęcia i odbicia lotki,
-Podbijanie lotki nad głową indywidualnie,
-Utrzymanie lotki w grze,
-Gra uproszczona i właściwa. Turnieje wewnątrzklasowe.

Rolki
-Właściwy dobór sprzętu, ochraniaczy,
-Krok podstawowy, jazda przodem,
-Jazda tyłem,
-Jazda po łuku,
-Hamowanie,
-Ochrona przed upadkiem, technika upadania.

Rekreacja w terenie
-Ścieżka biegowo - rekreacyjna ćwiczenia wg inwencji własnej uczennic,
-Pokonywanie przeszkód terenowych: "Berek", Podchody,
-Zachowanie się w ruchu ulicznym.

Sporty zimowe
Zabawy i gry na śniegu:
a) budowanie figur śniegowych,
b) rzuty na odległość i do celu.

Saneczkarstwo - gry i zabawy z wykorzystaniem sanek: wożenie, pchanie, zjazdy.

Gry drużynowe i sporty uzupełniające
-Technika i taktyka gry w "Palanta"
-Gra w "Dwa ognie" usportowione,
-Wyścigi sztafetowe,
-Wielozadaniowe obwody ćwiczebne i tory przeszkód,
-Kręglarstwo - zasady i technika,
-Testy sprawności ruchowej.


UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

KLASA V

 

Lekkoatletyka (zajęcia poza salą gimnastyczną)
- Biegi i marszobiegi, technika biegu długiego (przełajowego) po wyznaczonej trasie - 600metrów, atletyka terenowa z pokonywaniem przeszkód naturalnych - tereny przyszkolne i nadwarciańskie,
- Start z pozycji niskiej,
- Reagowanie na sygnał startera i przyspieszenie na odcinku startowym,
- Biegi sztafetowe - zmiana pałeczki sztafetowej,
- Skok w dal z krótkiego rozbiegu sposobem naturalnym,
- Rzut piłeczką palantową z miejsca,
- Wielobój rzutów piłką lekarską,
- Gry i zabawy lekkoatletyczne z wykorzystaniem przyszkolnych placów zabaw,

Gimnastyka (zajęcia prowadzone na korytarzach poza ćw. na drabinkach)
- Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborem i ze współćwiczącym,
- Ćwiczenia zwinnościowo - akrobatyczne:
a) przewroty w przód z odbicia obunóż, jednonóż, w ruchu - z marszu, z biegu, do przysiadu i stania,
b) przewroty w tył z miejsca z przysiadu do klęku podpartego, do przysiadu,
- Przerzut bokiem dowolnym sposobem,
- Piramidy wieloosobowe,
- Ćwiczenia przygotowujące do stania na rękach,
- Ćwiczenia z użyciem przyrządów:
a) dowolny układ ćwiczeń w zwisach na drabinkach, np.: zwis przodem, podporem jednej nogi przejście do zwisu tyłem i odwrotnie, zejście na rękach do klęku,
b) układ ćwiczeń równoważnych na odwróconej ławeczce gimnastycznej wg inwencji uczennic,
c) skoki kuczne przez skrzynię, rozkroczne przez współćwiczącego,
d) przewrót w przód na jednej części skrzyni,
e) odmyk na drążku przyściennym,

Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne wyprostne, poczucia prawidłowej postawy, ćwiczenia antygrawitacyjne.

Minikoszykówka (zajęcia w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym)
- Podania w biegu, po kozłowaniu,
- Kozłowanie ze zmianą tempa biegu, kierunku poruszania się i ręki kozłującej (np. po kwadracie), zakończone rzutem do kosza,
- Poruszanie się w obronie przy kryciu „każdy swego,
- Kozłowanie w biegu zakończone rzutem do kosza w rytmie dwutaktu,
- Rozegrania sytuacyjne 1x1, 2x2,
- Gra uproszczona i próba gry właściwej.

Minisiatkówka (zajęcia w sali gimnastycznej)
- Poruszanie się po boisku i przyjmowanie postawy siatkarskiej na sygnał,
- Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym nad sobą z zachowaniem prawidłowej postawy,
- Przyjęcia i podania piłki w parach, w formie odbicia oburącz górnego i dolnego przez siatkę,
- Zagrywka dolna z odległości 5 metrów,
- Stosowanie opanowanych elementów w grze uproszczonej i w grze właściwej.

Minipiłka nożna (zajęci na boisku przyszkolnym i w sali gimnastycznej) - Żonglerka różnymi piłkami stopą i udem,
- Prowadzenie piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem,
- Uderzenie i przyjęcie piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem,
- Zwody bez piłki,
- Gra uproszczona wg zasad minipiłki nożnej, gra właściwa.

Minipiłka ręczna (zajęcia na boisku i w sali)
- Poruszanie się w zmiennym tempie bez piłki w różnych kierunkach,
- Podania piłki sposobem półgórnym w miejscu i w ruchu,
- Rytm trzech kroków,
- Rzut do bramki dowolnym sposobem,
- Gra uproszczona wg zasad minipiłki ręcznej.

Rytm i muzyka (zajęcia w sali gimnastycznej)
- Ekspresja i improwizacja ruchowa przy muzyce,
a) kształtowanie poczucia rytmu (wykonywanie ruchów różnymi częściami ciała wg zmieniającego się rytmu, z przyborem (obręcz, piłka, szarfa) i bez przyboru.
b) samodzielne tworzenie układów ćwiczeń (mini-aerobik),
- Tworzenie małych układów tanecznych w rytm muzyki wg inwencji uczennic- przygotowanie do szkolnej mini listy przebojów.

Unihokej (zajęcia na korytarzach i w sali)
- Indywidualne prowadzenie piłki w dowolnym tempie i kierunku,
- Prowadzenie piłki po prostej i slalomem, oburącz przed sobą z przekładaniem łopatki,
- Podania do partnera i przyjęcia piłki w ruchu z zachowaniem przepisowego ułożenia kija,
- Podania do partnera w biegu zakończone strzałem na bramkę,
- Ominięcie przeciwnika poprzez zagranie o bandę,
- Zwody ciałem i piłką,
- Zabawy i gry uproszczone doskonalące poznane elementy, gra szkolna.

Mini-tenis ziemny (zajęcia na wyrysowanych mini kortach)
- Dozowanie siły w podaniach, rzutach, uderzeniach oraz szybkość biegu dla uzyskania efektu,
- Przenoszenie ciężaru ciała z nogi zakrocznej na wykroczną i odwrotnie,
- Umiejętność każdorazowego powrotu cwałem bocznym do pozycji wyczekującej,
- Test ABC tenisa,
- Mini gra do jednego wygranego seta.

Rolki (zajęcia w terenie)
- Jazda po łuku przodem i tyłem - przekładanka,
- Ochrona przed upadkiem,
- Omijanie przeszkód,
- Hamowanie poprzez ustawienie nogi bokiem,
- Gry i zabawy na rolkach.

Rekreacja w terenie
- Pokonywanie szkolnej ścieżki biegowo - rekreacyjnej w formie rywalizacji
- Plac zabaw -małpi gaj- ćwiczenia wg inwencji własnej, prezentacja swoich pomysłów,
- Zachowanie się w ruchu ulicznym - droga do klubu i nad Wartę.

Sporty zimowe (Gdy będą warunki pogodowe)
- Zabawy i gry na śniegu,
a) budowanie figur śniegowych,
b) rzuty na odległość i do celu,
- Saneczkarstwo, gry i zabawy z wykorzystaniem sanek, wożenie, pchanie, zjazdy.

Gry drużynowe i sporty uzupełniające
- Kometka - gra szkolna, turnieje wewnątrzklasowe,
- Technika i taktyka gry w -Palanta-,
- Wielozadaniowe obwody ćwiczebne, z wykorzystaniem hantli i p. lekarskich,
- Testy sprawności ruchowej,
- Wyścigi sztafetowe.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

KLASA VI

 

Lekkoatletyka (lekcje w terenie i na boisku szkolnym)
-Marszobiegi w terenie: zmiana rytmu biegu na dystansie 1200 metrów, technika biegu długiego 800 metrów - rozłożenie sił,
-Biegi na krótkich dystansach ze startu niskiego z maksymalną prędkością,
-Zmiana płeczki sztafetowej w strefie zmian,
-Rzut piłeczką palantową na odległość z rozbiegu,
-Skok w dal sposobem naturalnym z wymierzonego rozbiegu i pomiarem odległości,
-Wielobojerzutówpiłkąlekarską,
-Gry i zabawy lekkoatletyczne.

Gimnastyka (zajęcia w większości odbywają się na korytarzach)
-Ćwiczenia kształtujące wolne, z przyborem i ze współćwiczącym,
-Ćwiczenia zwinnościowo - akrobatyczne:
a)przewrót w przód z odbicia obunóż naskokiem na ręce,
b)przewrót w przód przez przeszkodę (np. 2-3 cz. skrzyni),
c)przewrót w tył, np.: z przysiadu podpartego, z postawy stojącej ze skłonem tułowia w przód przez siad o nogach prostych, do różnych pozycji,
d)łączenie przewrotów w przód i w tył,
e)stanie na rękach z uniku podpartego z samoochroną i asekuracją,
f)przerzut bokiem z miejsca i z marszu.
-Ćwiczenia z użyciem przyrządów:
a)zwis przewrotny i przerzutny na drabinkach,
b)przeskok kuczny przez 3-4 części skrzyni, z asekuracją,
c)przeskok rozkroczny przez kozła (dla chętnych),
d)ćwiczenia równoważne na przyrządach typowych i nietypowych o różnej wysokości, ze zmianą pozycji i form ruchu,
e)odmyk i wymyk na drążku.
f)samodzielne tworzenie układu ćwiczeń gimnastycznych (na zakończenie edukacji w szkole podstawowej).

Minikoszykówka (lekcje w sali gimnastycznej i na boisku)
-Podania w biegu zakończone rzutem do kosza z dwutaktu,
-Kozłowanie piłki w zmiennym tempie z obserwacją przedpola,
-Bieg z kozłowaniem piłki zakończony rzutem po dwutakcie ze strony prawej i lewej,
-Zbiórka piłki z tablicy. Dobitka,
-Skuteczność rzutów sytuacyjnych,
-Poruszanie się w obronie, krycie "każdy swego"
-Stosowanie poznanych elementów w grze szkolnej.

Minisiatkówka (zajęcia prowadzone są w sali gimnastycznej)
-Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym indywidualnie i w parach
-Łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym na przemian, nad sobą,
-Kierowanie piłki sposobem górnym i dolnym w określone miejsce na polu przeciwnika,
-Współpraca w zespole dwójkowym i trójkowym,
-Odbicia sytuacyjne,
-Stosowanie opanowanych elementów w grze szkolnej.

Minipiłka nożna (lekcje odbywają się na boisku i w sali)
-Żonglerka z piłką, stopą i udem, noga lewą i prawą,
-Uderzenie i prowadzenie piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem,
-Postępowanie indywidualne i zespołowe w ataku i w obronie,
-Gra uproszczona i właściwa.

Minipiłka ręczna (na boisku szkolnym i w sali gimnastycznej)
-Prowadzenie piłki ze zmianą miejsc zakończone rzutem do bramki,
-Rzut do bramki w biegu po kozłowaniu,
-Łączenie kozłowania, biegu, podań w parach, w różnym tempie,
-Gra uproszczona

Rytm - muzyka
-Ekspresja i improwizacja ruchowa przy muzyce
(rozgrzewka w rytm muzyki, taniec dyskotekowy),
-Samodzielne przygotowanie krótkiego układu do muzyki w formie aerobiku dla całej klasy.

Unihokej (zajęcia na korytarzach i w sali
-Podania w parach zakończone strzałem na bramkę,
-Prowadzenie piłki po prostej z przeciwnikiem,
-Strzały na bramkę z miejsca i w ruchu po podaniu,
-Slalom po obwodzie koła,
-Blokowanie strzałów,
-Przechwytywanie piłki, -Minięcie przeciwnika poprzez zagranie o bandę
-Gra szkolna

Tenis stołowy (zajęcia poza salą)
-Technika i taktyka gry pojedynczej i deblowej,
-Ćwiczenia doskonalące serwy i odbicia,
-Zabawy tenisowe, np.: "Król", "Biegany",
-Mini turnieje o mistrzostwo klasy.

Mini-tenis ziemny (zajęcia odbywają się na wyrysowanych kortach)
-Technika i taktyka gry,
-Działania tenisowe w zmiennych sytuacjach gry punktowej,
-Gra uproszczona na mini korcie.

Kometka (lekcje na boisku szkolnym)
-Odbicie lotki na pole przeciwnika,
wewnętrzną i zewnętrzną stroną rakietki,
-Wznowienie gry odbiciem dolnym i górnym,
-Gra szkolna, turnieje wewnątrzklasowe.

Rolki (lekcje w terenie)
-Jazda parami, tworzenie węża,
-Ochrona przed upadkiem, technika upadania,
-Jazda po łuku przodem, tyłem, przekładanka,
-Hamowanie poprzez skręt boczny,
-Zabawy i gry na rolkach.

Rekreacja w terenie
-Pokonywanie przeszkód terenowych,
-Zachowanie się w ruchu ulicznym (droga nad Wartę i do klubu),
-Zadaniowe tory przeszkód na placu zabaw-"Małpi Gaj"
a) ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni nóg: przysiady, podskoki,
wieloskoki, skoki w dal, skoki wzwyż, z miejsca, z rozbiegu,
b) ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni ramion i obręczy barkowej: zwisy,
podpory, podciąganie, czworakowanie, przeciąganie się w parach,
c) ćwiczenia równoważne.
-Rozwijanie pomysłowości i inicjatywy uczniów w samodzielnym organizowaniu
zabaw i torów zadaniowych na placu zabaw.

Zajęcia w klubie sportowym
-Poszerzanie nawyków ruchowych i umiejętności technicznych
(nauka wiosłowania: basen kajakowy i wioślarski, ergometr wiosłowy),
-Gimnastyka ogólnorozwojowa w siłowni na przyrządach specjalistycznych,
-Obwód ćwiczebny z wykorzystaniem sprzętu sportowego - wszechstronny
rozwój sprawności fizycznej.

Sporty zimowe
-Zabawy i konkursy na śniegu, wg inwencji własnej uczennic,
-Saneczkarstwo - zjazdy na sankach, wożenie, pchanie, itp.

© Magdalena Krzyżańska Design by Szablony.Maniak.Pl.